Privacy Policy2018-03-21T09:36:04+00:00

PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van GrowHarbor (hierna te noemen “GrowHarbor”, “wij,” “ons” of “onze”), een
onderneming met adres Stationsplein 45, A4 004, Rotterdam. GrowHarbor is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 67341950. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens
verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.growharbor.com (de
“Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken
van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op
alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).
Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:
a. Naam
b. Telefoonnummer
c. Communicatie tussen GrowHarbor en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)
d. ip adres
Log file informatie
Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan
informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website
die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere
statistieken.
Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends
van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of
andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie
die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn
eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw
computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google analytics
installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door
niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en
delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt
voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.
GrowHarbor gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze
Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de
advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.
Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden
voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken:
http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser
Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw web browser. Analytics Optout
Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden
verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google
kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren
door:
a. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website
b. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website
c. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen
Communicatie
Wij mogen uw informatie gebruiken om uw te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en
promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie
door op afmelden te klikken.
Privacy Policy 1
Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.
Zeggenschapswijziging
Wanneer GrowHarbor, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een
andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement,
ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzamelt onder de verkochte
of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten
opvolgen.
Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te
bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel,
gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te
delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van
fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij
ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer
dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot
onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.
Beveiliging en veiligheid
GrowHarbor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken
veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter,
GrowHarbor kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld,
veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen
u en GrowHarbor. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen
van enige andere organisatie.
Internationale overdraging
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten
Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.
Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart GrowHarbor persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.
Inzage, correcties en recht van verzet
Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien
deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met GrowHarbor door een email
te sturen naar hello@growharbor.com of een brief sturen aan:
GrowHarbor
Stationsplein 45, A4 004
3013AK Rotterdam
Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die
gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy
Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere
applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een
derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.
Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar
(“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van
Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze
gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw
toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via
hello@growharbor.com.
Privacy Policy 2
Wijzigingen
GrowHarbor kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom
geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy
treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.
Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met GrowHarbor door
een e-mail te sturen naar hello@growharbor.com.
Privacy Policy 3